VICEVERSA 9/10 (2003-2004)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Alonso Bacigalupe / L., Cruces Colado, S. / Mascuñán Tolón, S. - A interpretación en Galiza: unha profesión emerxente; Garrido Vilariño, X. M. - Texto e paratexto. Tradución e paratradución; Camiño Noia, M.ª - As traducións ó galego de Le cimitière marin; Fernández Ocampo, A. - O despeito de Mami Wata: a actitude holística nos estudos sobre tradución.

INTRUMENTA
Roupeiro Lusquiños, M.ª - A linguaxe da publicidade nas guías de turismo. Análise para a tradución; Alén Silva, C. - Localización ao galego do programa IrfanView 3.85 ; Dorado Cadilla, J. - Modelo de transliteración do alfabeto cirílico serbio ó galego .

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Guerbek, E. - Traducir a Dostoievski: do ruso ao galego; Valado, L. - Os irmáns de corazón de león.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Caneda, T. - Fragmentos de Ulises, 1926; Rodríguez Barcia, M. - Recensións de BIVIR: tres contos de Chékhov; Luna Alonso, A. - O cuarto libro, de François Rabelais; Dasilva, X. M. - Emerging Views on Translation History in Brazil (Crop n.º 6), de John Milton (ed.); Luna Alonso, A. - Terminoloxía da tradución de Delisle (dir.); Valado, L. - Cartografías de la traducción de Román Álvarez (ed.); Bacigalupe, L. - Avances en la investigación sobre interpretación de Collados e Sabio Pinilla (eds.) .

INFORMACIÓNS
Constenla Bergueiro, G. - Tradución ao galego en formato libro no bienio 2002/2003; Dasilva, X. M. - Dous decálogos brasileiros do tradutor;
Necroloxica .