VICEVERSA 5 (1999)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Yuste Frías, J. - Ortografía técnica nos textos franceses (I): as abreviaturas ; Gómez Guinovart, J. - A neoloxía terminolóxica informática en castelán, catalán e galego ; Posada Sáez, B. - Glosario trilingüe do léxico da gaita: galego-castelán-inglés .

INSTRUMENTA:
Yuste Frías, J. - Ortografía técnica nos textos franceses (I): as abreviaturas; Gómez Guinovart, J. - A neoloxía terminolóxica informática en castelán, catalán e galego; Posada Sáez, B. - Glosario trilingüe do léxico da gaita: galego-castelán-inglés .

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Dobao, X. A. - Arredor da tradución de poesía ó galego. Co adaxo de Ferros e ameixas ; Gómez Pato, R. - Abecedario dunha traizón. (Acerca da tradución do Libellus de Natura Animalium - Libriño sobre a natureza dos animais) ; Gracián, A. - A tradución das Memorias de Hadrián de Marguerite Yourcenar ; Pillado, E. / Villalta, L. - Arredor da Mandrágora de Machiavelli .

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Yuste Frías, J. - Problemas e solucións para a aprendizaxe da lingua xurídica en tradución. (Reflexións en torno ó libro Introduction à la langue juridique française de Christine Schmidt) ; Álvarez Lugrís, A. - Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory, Andrew Chesterman ; Luna Alonso, A. - Crónica de nosotros, X. L. Méndez Ferrín ; Cruces Colado, S. - Traducción y cultura. De la ideología al texto, O. Carbonell i Cortés ; Alonso, A. L. - As palabras de Sartre ; Koss, A. - Poetas galegos en lingua rusa .

INFORMACIÓNS
Pereira Rodríguez, A. / Lorenzo García, L. - O mundo das axencias de tradución na comunidade galega ; Constenla Bergueiro, G. - Traducións para o galego 1998 ; Fernández Ocampo, A. - Struga e Curtea de Arges: os lugares da palabra traducida ; Álvarez Lugrís, A. - XV Congreso da Federación Internacional de Tradutores, Mons, agosto 1999 ; García Pérez, S. - V Jornadas sobre la traducción: La traducción audiovisual en el siglo XXI, verán de 1999 ; Álvarez Lugrís, A. - I Simposio sobre literatura inglesa y literaturas hispánicas. Hacia una colaboración profesional: estrategias para la traducción, Valencia, 21-23 de xuño de 1999 ; VV. AA. - Présas e trasnadas .