VICEVERSA 3 (1997)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Toury, G. - A tradución á lingua hebrea ; Filgueira Valverde, X. - A tradución dos clásicos no Rexurdimento galego ; Pociña, A. - Traducións das linguas clásicas ó galego ; Koss, A. - Un caso de semiótica: unha cita anónima nun texto literario e os problemas da súa traslación ; Tirkkonen Condit, S. - Un marco común para a tradución e a lingüística .

INSTRUMENTA:
Vidal Figueroa, T. - "Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego II ; Álvarez Lugrís, A. - O tradutor e as malas compañías ; Santos Suárez, L. - Influencia do mundo rural na creación do refraneiro galego, castelán e inglés: estudo comparativo .

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Aleixandre, M.ª P. J. - Navegando con Lewis Carroll á procura do Carbairán ; Araguas, V. - Traballo de campo de Seamus Heaney ; Brault, L. / González, H. - Capital da dor: traducir e facer do lector un cómplice ; Harguindey Banet, H. - Rimas e ritmos, alusións e xogos nun conto de Prévert ; Lama López, M.ª X. - E. T. A. Hoffman: visionario, teórico e documentado. (Apuntamentos sobre unha tradución) .

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Luna Alonso, A. - A guerra das linguas, J. L. Calvet ; Luna Alonso, A. - Capital da dor, Paul Eluard ; Gómez Clemente, X. M.ª - Them and Other Stories, X. L. Méndez Ferrín ; Maure Rivas, X. - Terra, mar e lume, poesía de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro e Serbia ; Álvarez Lugrís, A. - Descriptive Translation Studies and Beyond, Gideon Toury .

INFORMACIÓNS
Pociña, A. - Rosalía en grego moderno ; Constenla, G. - Traducións, 1996 ; Sánchez, O. - Noticias da F. I. T. (Federación Internacional de Tradutores) .