VICEVERSA 19-20 (2013/2014)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
BEATRIZ VÁZQUEZ ROSALES & XOSÉ LUÍS JANEIRO ESPIÑEIRA. Interpretación das fórmulas xurídicas empregadas por Álvaro Cunqueiro na súa prosa literaria e tradución ao francés: Xente de aquí e de acolá. ROBERT NEAL BAXTER. Dúas décadas e tres planos despois: a evolución da formación en interpretación na Galiza. ASSUMPTA CAMPS. Xénero e política de tradución na Cataluña contemporánea. CARLOS YU ZENG. Un estudo comparativo da tradución dos animais de Cien Años de Soledad. MORUWAWON BABATUNDE SAMUEL. O reto de traducir literatura africana: Things Fall Apart. DIANA GARCÍA COUSO. A tradución para dobraxe inglés-galego das referencias culturais extralingü.sticas de Gran Torino. BÁRBARA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. Tradución e paratradución no legado de perpetradores, criminais e testemuñas. O caso de The Dark Room. Mª TERESA AMADO RODRÍGUEZ. Unha tradución inédita de Evaristo de Sela: Demóstenes, Filípica I. Edición e estudo. PAULA QUERIDO. A comunicação dos portugueses com as populações africana, asiática(s) e brasileira, aquando da época dos descobrimentos / «achamentos».

INTRUMENTA
ANDREA GONZÁLEZ PEREIRA. Os procesos de animalización en expresións figuradas galegas. RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ. As portadas dos videoxogos: epitexto visual por antonomasia. ELISABETE ARES LICER. Paratradução jurídica entre o português e o espanhol: o sistema judiciário e administrativo brasileiro.

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
De Coramantien a Galicia, pasando por Surinam. JORGE FIGUEROA DORREGO. Comunicación intercultural e comercio internacional. IGNACIO URRUTIA. A recepción da literatura italiana no ámbito hispánico. ANA LUNA ALONSO. A tradución en éuscaro. ANA LUNA ALONSO. Recensión do capítulo “Políticas de tradución inglés-galego-inglés desde os anos noventa: diálogos de ida e volta”, de María Jesús Lorenzo Modia. LILIANA VALADO. OANA MIHALCEA. A versión romanesa de O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Silva Fernández, Vanessa - De espellos, trens e outros velenos, de Woolf, Lawrence e Mansfield, trad. de Begoña Otero; Soto Andión, Xosé - Manolito ten un segredo, de Elvira Lindo, trad. de Antón Palacio; Soto Andión, Xosé - Studies in Contrastive Linguistics, de Mourón Figueroa e Moralejo Gárate.

INFORMACIÓNS
ANA LUNA ALONSO. Tempo de resistencia en tradución (2011-2012). ANTÍA VERES GESTO. Informe Como traducimos nas cidades divididas? Conferencia de Sherry Simon na Universidade de Vigo.


Descargar