VICEVERSA 13 (2007)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Meylaerts, Reine - A política lingüística e tradutiva nas sociedades multilingües. Algunhas observacións preliminares; Venâncio, Fernando - Palavras doutra tribo. Sobre traduções de literatura galega; Bacigalupe, Luis Alonso - Cara a unha nova visión do procesamento da información en interpretación simultánea: resultados experimentais; Baltrusch, Burghard / Garrido Vilariño, X. M. / Montero Küpper, Silvia - "Die O Aufgabe cometido des de Übersetzers quen traduce" Von de Walter Benjamin; Yuste Frías, José - Para-traducir libros infantís; Palacio Sánchez, Antón - Cunqueiro tradutor e anosador.

INTRUMENTA
Galanes, Iolanda - Os Traballos de fin de carreira de T&I, un tesouro terminolóxico inexplorado; Alonso, Ana Luna - A Norma UNE-EN 15038.

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Forcadela, Manuel - Traizoar a Jean Rhys; Dorado Cadilla, Jairo - A ponte sobre o Drina; Fernández, Luis Manuel - Tradución de Das Parfum; Martínez García, Xosé - Salustio en galego. A conxuración de Catilina e A Guerra de Iugurta; Montero Domínguez, Xoán - Traducir O banqueiro anarquista ao galego; Valado, Liliana - Traducir o teatro de Ibsen ao galego no século XXI; Rodríguez Otero, Begoña - De espellos, trens e outros velenos. Escollas para o feito tradutolóxico, filolóxico e editorial; Almazán, Eva - A casa dos encontros dixitais. A tecnoloxía ao rescate da traductora editorial en apuros.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Silva Fernández, Vanessa - De espellos, trens e outros velenos, de Woolf, Lawrence e Mansfield, trad. de Begoña Otero; Soto Andión, Xosé - Manolito ten un segredo, de Elvira Lindo, trad. de Antón Palacio; Soto Andión, Xosé - Studies in Contrastive Linguistics, de Mourón Figueroa e Moralejo Gárate.

INFORMACIÓNS
Alonso, Ana Luna - Traducións ao galego no ano 2006; Currais Arcay, Jacobo - Taridas de tradución literaria en Europa; Maure Rivas, Xulián - Os libreiros galegos premian a Biblioteca Virtual Bivir.


Descargar