VICEVERSA 12 (2006)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Baltrusch, B. - É todo tradución? Elementos socioculturais, neurocientíficos e meméticos para unha teoría holística da para/tradución (I); O'Neill, P. - Joyce noutras palabras: o Ulysses irlandés; Castro Vázquez, O. - Ideoloxías textuais e paratextuais nas traducións de Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir; Caneda Cabrera, T. - Quen lle ten medo a James Joyce? Reflexións en torno á inminente tradución galega de Ulysses.

INTRUMENTA
Fernández Silva, S. / Freixa Aymerich, J. - Camiños denominativos cara a un mesmo concepto; Montero Rodríguez, X. - Achegas para a tradución de produtos destinados á dobraxe cara ao galego; Frías Conde, X. - A transcrición dos arabismos en galego: unha proposta.

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
González Ahola, T. - Traducir do finlandés para o galego: O bosque dos raposos aforcados de Arto Paasilinna; De Castro, F. - Herbario de Sándor Márai, ou de como non perder a vocación de tradutor: Pérez Romero, M. - Macbeth; Almazán, E. - Prezado señor Auster. Carta ao autor de "The Brooklyn Follies" da súa tradutora para o galego; Pacheco Vázquez, M. - Manhattan Transfer, o universo das sensacións.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Silva Fernández, V. - Poetas irlandesas en galego: Pluriversos, de Manuela Palacios González (ed.); Álvarez Lugrís, A. - O verso conquistado. Estranxeira na súa patria: catro poetas galegos, de Carmen Blanco (ed.).

INFORMACIÓNS
Luna Alonso, A. - Traducións ao galego no ano 2005; Luna Alonso, A. - Biblioteca Galega dos Clásicos Universais; Dasilva, X. M. - Lugrís Freire e a tradución.
VI Premio Plácido Castro de tradución (2007).


Descargar