VICEVERSA 11 (2005)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Fernández Rodríguez, M. - Escritura como renuncia. As traducións de Jose Ángel Valente; Castro Buerguer, I. - Unha visión sistemática das traducións de Cunqueiro no Faro de Vigo; Jill Levine, S. - Xogos verbais e tradución; Dasilva, X. M. - A república dos soños de Nélida Piñon, en galego; Bueno Alonso, J. L. - De Frisia a Fisterra, ou como facer unha tradución aliterativa á lingua galega do poema épico anglosaxón Beowulf; Tavani, G. - A tradución ó italiano de Xa vai o Grifón no vento de Alfredo Conde; Montorio, B. - Escalas dunha viaxe inacabada (traducir do galego ó éuscaro); Malingret, L. - Algunhas reflexións sobre a tradución literaria do galego ó francés; Catarino, A. L. - Tradução e edição: artes á deriva?; Ramos, E. - Os "erros" de Erros e Tánatos.

INTRUMENTA
Gómez Guinovart, X. / Torres-Padín, A. - Metodoloxía e ferramentas do traballo terminolóxico baseado en corpus: do Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo ó Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán; Gómez Guinovart, X. / Sacau Fontenla, E. - Técnicas para o desenvolvemento de dicionarios de tradución a partir de córpora aplicadas na xeración do Dicionario CLUVI Inglés-Galego; Yuste Frías, J. - Ortografía técnica nos textos franceses (III): os símbolos (primeira parte).

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Vieites, X. M. - Traducir para o teatro. Ámbitos e niveis na xustificación das traducións; Gutiérrez Izquierdo, R. - Sobre a tradución da poesía lírica. Os sonetos de Shakespeare. Música e sentido: o soneto CXXVIII; Cuquejo, M. - A elocuencia do silencio. As ondas de Virginia Wolf; Carracedo Fraga, J. - A propósito dunha tradución dos Carmina Burana; Dobarro Posadas, J. - Tradución ó galego de Metamorfosede Ovidio.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Ferreiro Vázquez, O. - Ao redor da tradución institucional. La traducción en el ámbito institucional: autonómico, estatal y europeo, de Cruces Colado & Luna Alonso (eds.); Mascuñán Tolón, S. - O nacemento da interpretación de conferencias. De París a Nurembergh. Naissance de l'interpretation de conférence; Montero Domínguez, X. - Vocabulario de economía, de Almeida Alexandre, Fernando Manuel; Giménez Fernández, Eduardo Luis; Lores Insua, Francisco Xavier e Polomé Philippe (cords.); Dasilva, X. M. - Os procedementos técnicos de tradución (volta tras volta). Procedimentos técnicos de tradução (Uma nova proposta), de Gonçalves Barbosa; Fernández Ocampo, A. - Baixo o impulso da repetición. Historia de la traducción en España, de Lafarga & Pegenaute (eds.); Rodríguez Barcia, M. - As recensións de BIVIR. Daisy Miller; Silva Fernández, V. - As ondas, de Virginia Wolf; Garrido Vilariño, X. M. - A escritura resiste á barbarie? O diario de Ana Frank; García Fonte, A. - A república dos soños, de Nélida Piñón; Palacio Sánchez, A. - Babel entre nós. Escolma dos textos sobre a tradución en Galicia.

INFORMACIÓNS
Constenla Bergueiro, G. - Traducións para o galego no ano 2004: unha boa colleita; García Bugarín, L. - Traspasando fronteiras. Traducións do galego a outras linguas; Dasilva, X. M. - O éxito de A república dos soños en Galicia (xunto cunha reflexión de Nélida Piñón sobre o feito tradutor); Álvarez Lugrís, A. - IV Premio Plácido Castro de tradución (2005); Álvarez Lugrís, A. - V Simposio galego de tradución: En voz allea.


Descargar