Bivir, Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego | Catálogo de Obras

Estas son as �ltima incorporaci�ns � Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego:


O CASAMENTO DO CEO E DO INFERNO
William Blake, tradución de Miguel González Álvarez
Esta obra de William Blake forma parte dunha serie de libros que escribiu a xeito de imitación da profecía bíblica, pero cunha interpretación de seu baseada en crenzas revolucionarias e relixiosas. O texto combina prosa, verso, aforismos e ilustracións. Coma outras das súas obras, foi impresa en láminas realizadas con augaforte. O título é unha referencia irónica ao "Do ceo e do inferno", do filósofo sueco Swedenborg, que se publicara anos antes, e unha obra que Blake cita e critica en numerosas pasaxes. Malia que boa parte da súa cosmogonía se viu influída por el, a Blake desagradábanlle a súa estrutura moral simplita e mais a súa visión maniquea do ben e do mal, e iso foi o que levou a expresar a súa propia visión, onde o desexo físico e o mundo material son un co mundo divino; isto é, o matrimonio do ceo e do inferno.
O casamento do ceo e do inferno, PDF


LUNS OU MARTES
Virginia Woolf, tradución de Jorge Rodríguez Durán
"Luns ou martes" é unha colección de relatos modernistas de Virginia Woolf publicada en 1921. Esta antoloxía está composta por algúns dos contos máis salientables de Woolf, onde combina o relato fantástico co modernismo. O propio título do libro provén dun razoamento ao pasar nun dos seus grandes ensaios, onde fala da "vida dun luns ou martes", para Woolf o núcleo do que ela considera ficción; é dicir, un estado onde o fantástico se mestura co ordinario, sen que cheguen a percibirse moitas diferenzas entre ambos.
Luns ou martes, PDF


MÚSICA DE CÁMARA
James Joyce, tradución de Lorenzo Maroño
"Música de cámara" foi escrito nos anos universitarios de Joyce e significou a súa primeira publicación. O seu primeiro manuscrito constaba de 34 poemas, e foi rexeitado por catro editoriais, feito que obrigou a Joyce a realizar algunhas modificacións antes de conseguir publicalo. Esta obra está composta de 36 poemas numerados e unidos por unha estrutura temática. A música é esencial e cobra protagonismo dende o principio, non en van, Joyce insistiu na identidade da colección como poemas escritos para ser cantados máis ca lidos.
Música de cámara, PDF


CONTOS
Osamu Dazai, tradución de Dámaso Ferreiro Posse
Osamu Dazai é unha das figuras máis importantes da literatura xaponesa do século XX. Venerado no seu país de orixe, Dazai é considerado o perfecto retratista da dor existencial, unha dor que o levará ao suicidio con apenas 39 anos. Nesta colección preséntanse tres breves traballos representativos do seu labor artístico.
Contos, PDF


UN MUNDO DISTINTO E IGUAL
Joseph Hall, tradución de Alfonso Blanco
Esta obra, escrita en latín en 1605, está considerada como unha das máis valiosas sátiras clásicas dende un punto de vista literario. As súas páxinas, cheas de suxestivos e irrisorios arquetipos humanos, foron o método empregado polo seu autor para atacar a corrupción da Igrexa católica romana. O mundo que nos presenta está ateigado de necios e fanáticos, e nel invértense os roles tradicionais de homes e mulleres e as sociedades están gobernadas por códigos de conduta aloucados. Malia todo, a viaxe de Mercurio Británico por este mundo leva ao descubrimento de que é idéntico a aquel que se ten por civilizado.
Un mundo distinto e igual, PDF


A OBRA
Bruno Sperani, tradución de Isabel Soto
Nesta obra, ambientada en Milán, daquela epicentro dunha febril actividade co gallo de construír modernos barrios e infraestruturas, Bruno Sperani preséntanos a Luisina Terragni. Esta muller, claro exemplo do determinismo e profundidade que a autora lles concede ás mulleres na súa obra, no transcurso da historia vai dun estado de resignación, tras verse enganada e seducida, á rebelión, unha vez coñece o seu verdadeiro amor. Cun estilo incisivo, Sperani fala da vida dos marxinados e desfavorecidos, aos que contrapón con especuladores e xente mesquiña, ao tempo que se introduce na trama o xermolo das ideas socialistas entre a clase traballadora e as incipientes protestas sociais.
A obra, PDF


DETR�S DA M�SCARA: O PODER DUNHA MULLER
Louisa May Alcott, traduci�n de Ant�a Veres Gesto
Esta obra segue o devir de Jean Muir, unha muller independente e de grande intelixencia, que se revelar� como unha peculiar 'femme fatale'. Jean chegar� para traballar como institutriz de Bella na mansi�n dos Conventry, feito do que se servir� a autora para tratar temas como o ascenso social e o sistema de clases, o finximento, os intereses ocultos, a seduci�n ou a forza da determinaci�n.
Detr�s da m�scara: o poder dunha muller, PDF


ARENARIUS
Arqu�medes, traduci�n de Xos� Nicanor �lvares e Miguel Mir�s Calvo
Esta obra tr�tase probablemente do libro de divulgaci�n cient�fica m�is antigo da historia. Nel, Arqu�medes expl�calle ao rei Gel�n II, tirano de Siracusa, como, contrariamente ao que a xente pensa, o n�mero de grans de area que se precisan para encher o Universo, � finito. Para iso debe, tras estimar o tama�o do Universo, establecer un m�todo que permita expresar n�meros grandes (o sistema de numeraci�n grego non permit�a expresar n�meros superiores a cen mill�ns). O texto tam�n conta cun gran valor hist�rico, posto que nos informa dos sorprendentes co�ecementos astron�micos da �poca.
Arenarius, PDF


FOSCA
Iginio Ugo Tarchetti, traduci�n de Isabel Soto
"Fosca" narra as experiencias amorosas de Giorgio (inspiradas na propia vida do autor) con d�as mulleres: Clara, unha dama fermosa e serena coa que vive unha relaci�n feliz e pracenteira, e Fosca, unha muller fea e hist�rica, cunha sensibilidade enfermiza. Nesta obra, Tarchetti une dous planos: o interese pola an�lise dun caso patol�xico e unha estrutura simb�lica. Deste xeito, o tema do amor est� presente ao longo da novela de acordo con dous modelos contrapostos: o amor rom�ntico, co adulterio que entra en conflito coas regras sociais, e o amor morboso, asociado � enfermidade e � morte.
Fosca, PDF


POEMAS DE GONDAL
Emily Bront�, traduci�n de Maria Seijo-Richart
Durante os seus xogos de infancia, Emily Bront� e mais os seus irm�ns crearan dous mundos imaxinarios de reinos rivais e batallas. A medida que foron medrando, os irm�ns axi�a cansaron de tales fantas�as; Emily, por�n, continuou escribindo poemas sobre o seu reino, Gondal, durante toda a s�a vida. Poemas que acabaron aqu� recollidos.
Poemas de Gondal, PDF


UN MATRIMONIO PROVINCIANO
Marquesa Colombi, traduci�n de Isabel Soto
Esta novela conta a historia de Denza Dellara durante o transcurso de case unha d�cada, o seu paso da puberdade � madureza, que culmina coa asimilaci�n dos costumes da �poca. Denza sente que vive unha existencia aburrida na s�a vila de provincias, polo que se entrega ao mundo das fantas�as rom�nticas, mentres agarda un mozo que te�a a ben casar con ela. � esta unha historia simple e honesta que a autora (unha das pioneiras do feminismo en Italia) utiliza para analizar e criticar de maneira sutil unha sociedade apegada aos convencionalismos.
Un matrimonio provinciano, PDF


...


Visita o CAT�LOGO COMPLETO da Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego.


ATG. Asociaci�n de Tradutores Galegos
info@tradutoresgalegos.com
+34 652 596 684
Copyright 2012. ATG - Asociaci�n de Tradutores Galegos